ÖNEMLİ TARİHLER

Bilimsel Program

           
10:00 - 11:15 PERİNATOLOJİ -1
Oturum Başkanları:
Cüneyt Evrüke, Babür Kaleli
10:00

İnvaziv Prenatal Tanıda Teknik Detaylar ve Komplikasyonlar
Hakan Timur

10:15

Doğum Eyleminin Durdurulması (Tokoliz)
Ali İrfan Kutlar

10:30

Posterior Fossa Anomalilerinin Değerlendirilmesi
Mete Sucu

10:45 Heterotaksi Sendromları
Turgay Şener
11:00 IVF Gebeliklerinde Perinatal Sonuçlar Nasıl?
Burcu Artunç Ülkümen
11:15 Tartışma
11:30-12:00

Açılış Oturumu

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Dernek Genel Sekreteri
Volkan Kurtaran
Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği 2. Başkanı
S.Cansun Demir
Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Ateş Karateke

12:15-12:45 UYDU SEMPOZYUMU

Moderatör : Çetin Kılıçcı

Aşırı Aktif Mesane Tedavisinde Denge : Betmiga
Çetin Kılıçcı
Olgularla Aşırı Aktif Mesane Tedavisine Bakış
Reyhan Gökçen İşcan
13:00 - 14:15 ONKOLOJİ -1 : HPV ve JİNEKOLOJİ
Oturum Başkanları: Polat Dursun, Evrim Erdemoğlu
13:00 HPV ve Kanser İlişkisi
İlker Kahramanoğlu
13:15 Servikal Kanser Ulusal Programımıza Göre Olguların Yönetimi
Taylan Şenol
13:30 Servikal İntraepithelial Lezyonların Yönetimi
İlker Selçuk
13:45 HPV Aşılarda Güncel Durum
Selçuk Erkılınç
14:00 Genital Siğillerin Yönetimi
Nilüfer Çetinkaya
14:15 Tartışma
14:30-15:00 UYDU SEMPOZYUMU
Moderatör : Ateş Karateke

HPV ve HPV Aşılarına 360 Derece Bakış
Murat Gültekin
15:15-16:30 İNFERTİLİTE -1
Oturum Başkanları: Talip Gül, Selçuk Söylemez
15:15 Endometriozisde IVF Yönetimi
Gazi Yıldırım
15:30 İnfertil Anovulatuar PCOS'da Kanıta Dayalı Yaklaşım Nasıl Olmalı?
Erol Tavmergen
15:45 PKOS' ta Insülin Direnci ve İnozitollerin Tedavideki Yeri
Şahin Zeteroğlu
16:00 Sosyal Yumurta Dondurma: Hayal mi Gerçek mi?
Timur Gürgan
16:15 Non-Obstrüktif Azoospermik Hastaların Geçmişten Günümüze Tedavi Aşamaları ve Yeni Nesil ROSI Uygulamalarının Klinik Sonuçları
Recai Papucçu
16:30 Tartışma
16:45-17-45 ONKOLOJİ -2 : JİNEKOLOJİK ONKOLOJİDE SIK KARŞILAŞILAN PROBLEMLER
Oturum Başkanları: Ali Kolusarı, İsmet Alkış
16-45 Adneksiyal Kitlelerin Yönetimi
Gökhan Demirayak
17:00 Gestasyonel Trofoblastik Hastalıklarda Tanı ve Yönetim
Burak Tatar
17:15 Endometrial Hiperplazide Güncel Yaklaşımlar
İsa Aykut Özdemir
17:30 Meme Kanserli Hastaların Jinekolojik Yönden Takibi Nasıl Yapılmalıdır?
Ümran Küçükgöz Güleç
17:45 Tartışma
           
10:00 - 11:15 GENEL JİNEKOLOJİ -1
Oturum Başkanları:
Abdülkadir Turgut, Mehmet Küçükbaş
10:00 Şiddetli Menstrüel Kanamanın Yönetimi
Barış Mülayim
10:15

Pelvik İnfeksiyonlarda Güncel Yaklaşım
Hasan Terzi

10:30

Ekstrauterin Gebeliklerde Yaklaşım
Çağrı Gülümser

10:45 Adenomyozis Tanı ve Yönetimi
Kenan Dolapçıoğlu
11:00 Oral Kontraseptif Kullanımında Bilinmesi Gerekenler
Engin Korkmazer
11:15 Tartışma
11:30-12:00 UYDU SEMPOZYUMU
Moderatör : Ateş Karateke

Düşük Tehdidi ve Tekrarlayan Gebelik Kayıplarında Didrogesteron
S. Cansun Demir
12:15-12:45 UYDU SEMPOZYUMU
Moderatör :Ateş Karateke

Gebelikte Kabızlık Yönetimi
Çağrı Gülümser
13:00 - 14:15 PERİNATOLOJİ -2
Oturum Başkanları: Hakan Aytan, Naci İmamoğlu
13:00 Santral Sinir Sistemi Ultrasonu
Deniz Cemgil Arıkan
13:15 Ülkemizde İlk Kez Yapilan Fetal Alt Uriner Sistem Obstruksiyinlarinda Fetoskopik Lazer Uygulamalarının Yeri
Selahattin Kumru
13:30 Plasenta Akreata Spektrumunun Ultrasonografik Değerlendirilmesi
S. Cansun Demir
13:45 Fetal Kalbin İkinci Trimesterde Ultrasonografik İncelenmesi
Melih Atahan Güven
14:00 Fetal Kalpte Üç Damar Trakea Kesitinin Önemi
Mekin Sezik
14:15 Tartışma
14:30-15:00 UYDU SEMPOZYUMU
Moderatör : M.Bülent Tıraş

Daha Fazlası için Harekete Geç
Erol Tavmergen
15:15-16:30 İNFERTİLİTE -2
Oturum Başkanları: Mehmet Cengiz Çolakoğlu, Nicel Taşdemir
15:15 Üreme Tıbbının Gelişim Aşamaları
Turgut Aydın
15:30 Düşük Over Rezervi: Poseidon Kriterleri Klinik Kullanımı
Ahmet Erdem
15:45 Overyan Rejuvenasyon : PRP Over Rezervini Ne Kadar Etkiler?
Yiğit Çakıroğlu
16:00 Endometrial PRP: Ne Kadar Etkili?
M. Bülent Tıraş
16:15 Dondurulmuş Embriyo Transferinde Endometrium Hazırlığı
Cem Çelik
16:30 Tartışma
16:45-18:00 ÜROJİNEKOLOJİ -1 : ÜRİNER İNKONTİNANS
Oturum Başkanları:
Melike Doğanay, Levent Yaşar
16:45 Üriner İnkontinans : Fizyapatoloji ve Değerlendirme
Ömer Tarık Yalçın
17:00 Stress Üriner İnkontinans Tedavisi
Fulya Dökmeci
17:15 Aşırı Aktif Mesane : Yönetim ve Tedavi
Ateş Karateke
17:30 Rekürrent Üriner İnkontinans : Yönetim
Funda Uğurlucan
17:45 Üriner İnkontinansta Laser ve Thermal Tedaviler
Eray Çalışkan
18:00 Tartışma
           
10:00 - 11:15 ÜROJİNEKOLOJİ -2 : PELVİK ORGAN PROLAPSUSU
Oturum Başkanları:
Mustafa Kara, Nihal Dolgun Altıntaş
10:00

Pelvik Organ Prolapsusu Değerlendirme
Çetin Çam

10:15 Pop'ta Doğal Dokularla Cerrahi
Akın Sivaslıoğlu
10:30 Pop'ta Mesh Cerrahisi : Bugünkü Durum
İsmail Mete İtil
10:45 Pop'ta Laparoskopik Girişimler
Berna Haliloğlu Peker
11:00 Pop ve Nottes Cerrahisi
Özgür Yeniel
11:15 Tartışma
11:30-12:00 UYDU SEMPOZYUMU
Moderatör : S. Cansun Demir

Aşırı Aktif Mesane Tedavisinde Hayat Kalitesini Artırmada Çift Etkili Antimuskariniklerin Rolü
Bedreddin Seçkin
13:00 - 14:15 PERİNATOLOJİ -3
Oturum Başkanları:
Ata Topçuoğlu,Münevver Tuncel
13:00 Gebelik Bulantı ve Kusmasının Önemi: Güvenli İlaç Var mı?
Halil Gürsoy Pala
13:15 Omuz Distosisi
Özlem Moraloğlu Tekin
13:30 Pre-eklampsi Yönetimi; Antepartum, Partum ve Postpartum.
Sermet Sağol
13:45 Sezaryan Histerektomi
Ali Acar
14:00 Pregestasyonel DM'e Güncel Yaklaşım
Hanım Güler Şahin
14:15 Tartışma
15:15-16:30 İNFERTİLİTE -3: LAPAROSKOPİ - HİSTEROSKOPİ
Oturum Başkanları:
Volkan Kurtaran, Selçuk Selçuk
15:15 Laparoskopide Kabusumuz: Üreter, Neye Dikkat Edelim
Muhammet Erdal Sak
15:30 İnfertilite Tedavisinde Robotik Cerrahi
Fatih Şendağ
15:45 Histeroskopide Tubal Görüntüleme Yöntemleri
Hulusi Bülent Zeyneloğlu
16:00 İnfertilitede Laparoskopik Tubal Cerrahiler (Reananastomoz, Fimbrioplasti... )
Ali Yavuzcan
16:15 Tartışma
16:30-17:45 GENEL JİNEKOLOJİ -2
Oturum Başkanları: Niyazi Tuğ, İbrahim Polat
16:30 İstmosel Tanı ve Tedavi Yönetimi
Burak Akselim
16:45 Premenstrüel Sendrom Tanı ve Yönetimi
Nurullah Peker
17:00 Myomlarda Morselasyon Tartışması
İlhan Şanverdi
17:15 Asemptomoatik Postmenepozal Endometriyal Kalınlık Artışına Yaklaşım
Ercan Yılmaz
17:30 Postpartum Kanamada Cerrahi Yaklaşım Ne zaman Histerektomi Yapılmalı ?
Mesut Polat
17:45 Tartışma
18:00 - 19:00 İNFERTİLİTE - 4
Oturum Başkanları:
Samet Bayrak, Belgin Devranoğlu
18:00 Minimal Stimulasyon IVF
Murat Sönmezer
18:15 Tüp Bebekte Double Stimülasyon. Kime, Nasıl Uygulanmalı?
Murat Arslan
18:30

IVF Sikluslarında Erken Progesteron Yükselmesinin Önemi ve Önleme Stratejileri
Volkan Noyan

18:45 PGT-A Ne Zaman Yapalım?
Bülent Berker
19:00 Tartışma
19:15

Akılcı İlaç Kullanımı
Taner Günay